Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2011-12-20

Международный научно-практический семинар в Караганде

Международный научно-практический семинар в Караганде

2011-12-20

По приглашению директора Казахстанского многопрофильного института Реконструкции и Развития (КазМИРР) при Карагандинском государственном техническом университете (КарГТУ) специалисты РГП «Госэкспертиза» 1 декабря 2011 года приняли участие в работе Международного научно-практического семинара «Проектирование железобетонных конструкций по Евронормам».

International scientific-practical seminar in Karaganda

International scientific-practical seminar in Karaganda

2011-12-20

By the invitation of director of the Kazakhstan multidisciplinary institute of Reconstruction and Development (KazMIRD) at the Karaganda State Technical University experts RSE «Gosexpertiza» on December, 1st, 2011 have taken part in work of International scientific-practical seminar «Designing of ferro-concrete designs on Euronorms».

Қарағандыдағы халықаралық ғылыми-практикалық семинар

Қарағандыдағы халықаралық ғылыми-практикалық семинар

2011-12-20

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанындағы Қазақстандық Қайта құру және Даму көпсалалы институты директорының шақыруымен «Мемсараптама» РМК-ның мамандары 2011 жылдың 1 желтоқсанында «Еуронорма бойынша темір бетон конструкцияларын жобалау» атты ғылыми-практикалық семинарға қатысып қайтты.

ҚазҚДКИ-да өткен семинарда семинар иелерінің қазақстандық ұлттық қосымшалары бар Еурокодтардың арнайы бөлімдерін әзірлеу жағдайы туралы кіріспе баяндамасы тыңдалды, жоба шеңберінде Қазақстан Республикасының құрылыс саласындағы техникалық реттеу жүйесін реформалау туралы да айтылды.